Ảnh hưởng của việc kê cao đầu giường khi ngủ ở bệnh nhân có...

Tên nghiên cứu Ảnh hưởng của việc kê cao đầu giường khi ngủ ở bệnh nhân có triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản về đêm. Tác giả Bashir Ahmad Khan Jaswinder Singh Sodhi ...

Ảnh hưởng của việc kê cao đầu giường trên áp lực nội nhãn ở...

Tác giả: D-Y Yeon. Khoa mắt, đại học Y - đại học Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. Chungkwon Yoo. Khoa mắt, đại học Y - đại học Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc. Ji-Hye Park....

Một đánh giá lâm sàng, sinh lý học và dược học về hạ huyết...

Tên tác giả: Manish Sahni. David T Lowenthal John Meuleman Trường đại học y Floria, Gainesville, USA. Được đăng trên tạp chí: International Urology and Nephrology. 2005;37(3):669-74. Tóm tắt: Hạ huyết áp tư thế là rất phổ biến...

Ảnh hưởng của việc ngủ kê cao đầu giường trên áp lực nội nhãn...

Tác giả: Yvonne M. Buys, MD. Khoa mắt và Khoa học về tầm nhìn, đại học Toronto, Toronto, Ontario, Canada. Tariq Alasbali, MD. Khoa Mắt, Đại học King Faisal, Dammam, Saudi Arabia. Ya-Ping Jin,...

Ngủ trên một chiếc gối nêm làm giảm thời gian thực quản phải tiếp...

Tác giả: John W. Hamilton Ronald J. Boisen Dennis T. Yamamoto Joanne L. Wagner Mark Reichelderfer Khoa Y, Đại học Wisconsin, Madison, Alabama, USA Được công bố trên tạp chí: Digestive Diseases and Sciences. 1988 May;33(5):518-22. Tóm...

Hiệu quả của việc nâng cao đầu giường khi ngủ và của Ranitidin trên...

Tác giả: Richard F. Harvey. Gordon P.C. Hadley N. Long D.E. Gill T.R. Macpherson R.I. Beats B.C. Tottle A.J. Khoa tiêu hóa, bệnh viện Frenchay, Anh Quốc. Được đăng trên tạp chí: The Lancet. 1987 Nov...

Hội nghị khoa học thính học thường niên 2018 đại hội thành lập chi...

Ngày 04/08 vừa qua, nhãn hàng Gối nêm chống trào ngược Hi-Sleep đã vinh dự được góp mặt trong Hội nghị Khoa học do Hội Tai – Mũi – Họng thành phố Hồ Chí...

Ảnh hưởng của thay đổi vị trí trong khi ngủ lên áp lực nội...

Tác giả: E. C. Lazzaro, MD. Adnan Mallick, MD. Monika Singh, MD. Isaac Reich, MD. Solly Elmann, MD. Dimitre G. Stefanov, PhD. Douglas R. Lazzaro, MD. Nhãn khoa, trung tâm khoa học máy tính, đại...

Đánh giá hiệu quả của biện pháp kê cao đầu giường, thuốc bethanechol và...

Tên nghiên cứu Đánh giá hiệu quả của biện pháp kê cao đầu giường, thuốc bethanechol và thuốc trung hòa acid (antacid) trên bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Tác giả Lawrence F. Johnson, MD ...

Đáp ứng về các thông số huyết động học cấp tính khi ngủ nâng...

Tác giả: Chie-Wei Fan. Declan Gasparro. Vivion Crowley. Conal J. Cunningham. Viện Nghiên cứu về Người cao tuổi Mercer, Bệnh viện St James, Dublin 8, Ai Len. Đăng trên tạp chí: Clinical Autonomic Research. 2009 Feb;19(1):51-7. Tóm...

Đọc nhiều nhất

Vui lòng chọn kích thước gối:
Số lượng
-
+
Thành tiền
đ  0
Chọn màu vỏ gối
Họ tên:
Điện thoại:
Địa chỉ nhận hàng:
Số lượng
-
+
Thành tiền
đ  0
Chọn màu vỏ gối
Họ tên:
Điện thoại:
Địa chỉ nhận hàng:

Vui lòng chọn kích thước gối:
Số lượng
-
+
Thành tiền
đ  0
Chọn màu vỏ gối
Họ tên:
Điện thoại:
Địa chỉ nhận hàng:
Số lượng
-
+
Thành tiền
đ  0
Chọn màu vỏ gối
Họ tên:
Điện thoại:
Địa chỉ nhận hàng:

Hotline 0975.48.1515
Đặt mua Đặt mua
Tư vấn Tư vấn