.

Ảnh hưởng của nâng cao đầu giường dối với triệu chứng trào ngược về đêm của bệnh nhân ung thư thực quản sau phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo lại thực quản

Tên nghiên cứu

Ảnh hưởng của nâng cao đầu giường dối với triệu chứng trào ngược về đêm của bệnh nhân ung thư thực quản sau phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo lại thực quản

Các tác giả

  • Hui-Chen Huang, MSN, RN: Bệnh viện đại học quốc gia Cheng Kung, Đài Loan
  • Ying-Ju Chang, PhD, RN: Bệnh viện đại học quốc gia Cheng Kung, Đài Loan
  • Yau-Lin Tseng, PhD, MD: Bệnh viện đại học quốc gia Cheng Kung, Đài Loan
  • Su-Ying Fang, PhD, RN: Bệnh viện đại học quốc gia Cheng Kung, Đài Loan

Được đăng trên tạp chí: Cancer Nursing, Vol. 00, No. 0, 2019

Tóm tắt

Bối cảnh: Nhiều nghiên cứu cho thấy các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản làm phiền nhiều bệnh nhân sau khi cắt bỏ và tái tạo lại thực quản.

Mục tiêu: Kiểm tra ảnh hưởng của nâng cao đầu giường bằng cách sử dụng một chiếc gối nêm đối với các triệu chứng trào ngược về đêm ở bệnh nhân ung thư thực quản sau phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo thực quản.

Phương pháp: Mười bốn bệnh nhân có triệu chứng trào ngược về đêm sau phẫu thuật cắt và tái tạo thực quản đã được ghi danh và chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Một thử nghiệm chéo kéo dài 2 tuần đã được thực hiện bằng cách sử dụng 2 phương pháp (chỉ thuốc và thuốc cộng với gối nêm). Gối nêm được thiết kế với chiều cao 20 cm, chiều dài 62 cm và được làm từ chất liệu từ mút nhớ. Sau 2 tuần, tất cả các bệnh nhân được can thiệp bằng thuốc và gối nêm kết hợp trong 3 tháng. Các triệu chứng trào ngược được đo bằng Rối loạn chức năng sau khi phẫu thuật đường tiêu hóa trên cho bệnh ung thư và được kiểm tra bằng các quan sát nội soi trước khi can thiệp và theo dõi trong 3 tháng.

Kết quả: Điểm số triệu chứng trào ngược trung bình đối với phương pháp dùng thuốc kết hợp với gối nêm trong 2 tuần đầu thấp hơn so với việc chỉ dùng thuốc. Mức độ nghiêm trọng của viêm thực quản được cải thiện ở 46,1% bệnh nhân và có 38,5% bệnh nhân cho thấy sự ổn định sau 3 tháng.

Kết luận: Điều trị bằng thuốc và gối nêm kết hợp mang lại lợi ích trong việc cải thiện các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.
Ý nghĩa đối với thực hành: Các chuyên gia chăm sóc điều dưỡng nên đề nghị bệnh nhân tìm một gối nêm tương tự để nâng đầu giường để giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng trào ngược về đêm sau phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo ống thực quản.

Chi tiết: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31868819

Bản toàn văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *