.

Điều trị hạ huyết áp tư thế đứng bằng phương pháp kê cao đầu giường một mình hoặc kết hợp với dùng thuốc fludrocortisone

dieu tri ha huyet ap tu the bang ke cao dau

Tên nghiên cứu:

Điều trị hạ huyết áp tư thế đứng bằng phương pháp kê cao đầu giường một mình hoặc kết hợp với dùng thuốc fludrocortisone

Tác giả:

  1. Ten Harkel AD
  2. Van Lieshout JJ
  3. Wieling W

Khoa nội, trung tâm y khoa học thuật (AMC), Amsterdam, Hà Lan.

Đươc đăng trên tạp chí: Journal of Internal Medicine. 1992 Aug;232(2):139-45.

Tóm tắt:

Mục tiêu: Ở bệnh nhân bị rối loạn thần kinh thực vật, các triệu chứng của hạ áp tư thế luôn là những triệu chứng khó kiểm soát nhất. Vì không thể điều trị được nên việc tăng khả năng chịu đựng triệu chứng là mục tiêu điều trị chính. Điều này có thể được thiết lập bằng cách tăng thể tích tuần hoàn thông qua việc ngủ kê cao đầu giường hoặc dùng thuốc fludrocortisone. Mặc dù ngủ kê cao đầu giường hoặc dùng fludrocortisone hoặc kết hợp cả 2 phương pháp đã được đề nghị như là phương pháp điều trị ưu tiên số 1 cho người bị hạ áp tư thế. Nhưng hiệu quả của các phương pháp này chưa được đánh giá trên nhiều bệnh nhân và chưa được theo dõi hiệu quả trong một thời gian dài. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu để đánh giá hiệu quả của 2 phương pháp này trên nhiều bệnh nhân và theo dõi hiệu quả của nó trong thời gian dài.

Phương pháp: Chúng tôi nghiên cứu hiệu quả của biện pháp ngủ kê cao đầu giưởng một mình và kết hợp với việc dùng thuốc fludrocortisone trên việc tăng khả năng chịu đựng ở tư thế đứng và huyết áp ở 6 bệnh nhân bị hạ huyết áp thư thế. Một chế độ ăn mặn cao ( 150 -200 mmol Na+ d -1) cũng được dùng.

Chi tiết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1506810

Kết quả:

Điều trị kết hợp làm giảm chóng mặt ở tất cả các bệnh nhân (P<0.001), và tăng thời gian đứng tối đa lên ít nhất 10 phút. Phương pháp kê cao đầu giường một mình (trên 4 bệnh nhân ) làm giảm sự tụt huyết áp. Chỉ sử dụng kê cao đầu giường (n =4) làm giảm sự tụt huyết áp sau khi đứng 1 phút từ -64 / -42 / -25 ± 29/21/17 mmHg tới -53 / -37 / -23 ± 31/24 / 20 mmHg (P < 0.01 đối với huyết áp tâm thu). Nếu kết hợp cả việc dùng fludrocortisone và kê cao đầu khi ngủ (n =5) làm giảm thêm sự tụt huyết áp sau 1 phút khi đứng từ -63 / -40 / -24 ± 20/12/11 mmHg đến -21 / -19 / -8 ± 12/10/5 mmHg (P Kết luận: Chúng tôi kết luận rằng, phương pháp phối hợp dùng thuốc fludrocortisone và ngủ kê cao đầu giường có hiệu quả làm giảm các triệu chứng của hạ áp tư thế và tăng huyết áp tâm thu ở bệnh nhân bị bệnh hạ áp tư thế.

Bản toàn văn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *