.

Đáp ứng về các thông số huyết động học cấp tính khi ngủ nâng cao đầu giường 6 inch ở bệnh nhân nội trú cao tuổi

nang cao dau giuong goc 12 do

Tên nghiên cứu:

Đáp ứng về các thông số huyết động học cấp tính khi ngủ nâng cao đầu giường 6 inch ở bệnh nhân nội trú cao tuổi

Tác giả:

  1. Chie-Wei Fan.
  2. Declan Gasparro.
  3. Vivion Crowley.
  4. Conal J. Cunningham.

Viện Nghiên cứu về Người cao tuổi Mercer, Bệnh viện St James, Dublin 8, Ai Len.

Đăng trên tạp chí: Clinical Autonomic Research. 2009 Feb;19(1):51-7.

Tóm tắt:

Mục tiêu: Mục đích của chúng tôi là khảo sát hiệu quả của liệu pháp nâng cao đầu giường 6 inch (15cm) ở một nhóm bệnh nhân nội trú lớn tuổi bị hạ áp tư thế do mọi nguyên nhân.
Phương pháp: Chúng tôi đã tuyển dụng chín bệnh nhân nội trú cao tuổi (tuổi trung bình là 76) có triệu chứng của bệnh hạ áp thư thế. Huyết áp tâm thu trung bình giảm khi đứng và nằm trung bình là 68 (27,8) và 94 (19,2) mmHg. Tất cả bệnh nhân đều được ngủ nâng cao đầu giường trong 1 tuần. Chỉ số huyết động học khi nằm và đứng, đo huyết áp 24 giờ, hematocrit hàng ngày, urea/ điện giải, hoạt tính renin huyết tương và adosterone được đo trước và sau khi can thiệp.

Kết quả: Sau 1 tuần ngủ với phương pháp nâng cao đầu giường: huyết áp tâm thu (SBP), thể tích nhát bóp và cung lượng tim tăng lên có ý nghĩa thống kê (tất cả P< 0.05), kết quả lần lượt là 12 mmHg, 15 ml và 1.3 lít/phút trong khi nhịp tim và tổng kháng ngoại vi giảm đáng kể 3,6 bpm và 0.355 dynes/s/cm(5) trong 2 phút đứng. Creatinine huyết thanh cũng thấp hơn đáng kể. Năm bệnh nhân cải thiện khả năng vận động sau khi nằm kê cao đầu giường.

Chi tiết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19198925

Kết luận:

Những bệnh nhân nội trú cao tuổi có hạ áp thư thế đã đáp ứng tốt với biện pháp ngủ cao đầu giường 6 inch sau 1 tuần, điều này có liên quan những thay đổi huyết động học phù hợp với gia tăng thể tích ngoại bào. Nâng cao đầu giường lên 6 inch có một vai trò quan trọng trong việc điều trị hạ áp tư thể cấp tính ở bệnh nhân nội trú cao tuổi, nhưng hiệu quả lâu dài và hiệu quả trên bệnh nhân nội trú cần nghiên cứu sâu hơn.

Bản toàn văn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *