.

Trào ngược tai mũi họng: Mối liên hệ giữa vị trí và sự trào ngược acid – Hiệu quả của phương pháp kê cao đầu giường

bg scroll 1

Tên nghiên cứu

Trào ngược tai mũi họng: Mối liên hệ giữa vị trí và sự trào ngược acid – Hiệu quả của phương pháp kê cao đầu giường.

Tên tác giả:

  1. David R. Scott, MD. Trung tâm dị ứng và hen suyễn của Western Colorado, Grand Junction, Colo.
  2. Ronald A. Simon, MD. Phòng thí nghiệm dị ứng, hen suyễn và miễn dịch. San Diego, Calif.

Được đăng trên tạp chí: Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2015 May-Jun;3(3):356-61.

Tóm tắt:

Mục tiêu: Bệnh trào ngược dạ dày thực quản có thể góp phần gây ra các triệu chứng ở vùng tai, mũi, họng và bệnh hen suyễn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho bệnh trào ngược tai, mũi, họng này. Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá thời gian và mức độ của trào ngược tai, mũi, họng. Đồng thời đo lường hiệu quả của biện pháp kê cao đầu giường lên dạng trào ngược này.

Phương pháp: Nghiên cứu đã được thực hiện trên các bệnh nhân đến khám tại phòng khám dị ứng, hen suyễn và miễn dịch ở San Diego, Calif. Các bệnh nhân được theo dõi pH qua đêm với máy đo pH qua đường miệng. Máy đo pH của Restech, San Diego, Calif. Bệnh nhân đo pH đã được phân loại vào 3 nhóm là chỉ có trào ngược khi nằm ngửa, chỉ có trào ngược khi đứng thẳng và có cả trào ngược khi nằm ngửa lẫn đứng thẳng. Trong một nhóm con có trào ngược tai, mũi họng, theo dõi pH đã được thực hiện trước và sau khi nâng đầu giường lên 6 inch (15cm).

Kết quả: 235 bệnh nhân đã được đo pH ở mũi, họng. Trào ngược đã được phát hiện ở 113 (48%) bệnh nhân. Trong 113 bệnh nhân có trào ngược, 62 (55%) bệnh nhân chỉ có trào ngược khi nằm ngửa, 4 (4%) chỉ có trào ngược khi đứng thẳng và 47 (42%) có trào ngược cả khi nằm ngửa và đứng thẳng. 13 bệnh nhân có trào ngược tai, mũi, họng đã được đo pH trước và sau khi nằm ngửa ở độ cao 6 inch. 77% đã có cải thiện đáng kể về triệu chứng, trong đó 61,5% đã gần như hết hoàn toàn các triệu chứng sau khi nằm cao đầu giường 6 inch.

Kết luận: Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng mới cho thấy, trào ngược tai, mũi, họng xảy ra chủ yếu khi nằm ngửa. Nâng cao đầu giường 6 inch khi ngủ có hiệu quả cải thiện các triệu chứng của trào ngược tai, mũi, họng.

Link nghiên cứu góc: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25609349

Bản toàn văn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *