.

Ảnh hưởng của tư thế trên chứng tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ

anh huong cua tu the tren chung tac nghen ngung tho

Tên nghiên cứu:

Ảnh hưởng của tư thế trên chứng tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ

Tác giả:

  1. R. DOUGLAS MCEVOY.
  2. DAVID J. SHAR.
  3. ANDREW T. THORNTON.

Được đăng trên tạp chí: The American review of respiratory disease. 1986 Apr;133(4):662-6.

Tóm tắt:

Mục tiêu: Để xác định liệu việc áp dụng tư thế ngủ ngả người sẽ giúp cải thiện việc thở và trao đổi khí ở bệnh nhân bị chứng ngưng thở khi tắc nghẽn khi ngủ (OSAS).

Phương pháp: 13 bệnh nhân nam có OSAS đã được đo đa ký giấc ngủ trong suốt giấc ngủ ở 2 tư thế là nằm phẳng và ngủ ngả người ở một góc 60 độ.
Kết quả: Trong tư thế ngủ ngả người, tần số tắc nghẽn ngưng thở đã giảm nhiều (nằm ngửa: 8,9 ± 5,4/h, ngả ngưởi: 19,6 +/- 6,9/h, p < 0,0005). Và chỉ số SaO2 tăng lên (nREM, trung bình nằm ngửa: 90,6 ± 0.8%, trung bình ngả người 92,1 ± 0.5%, p< 0.005. Tối thiểu khi nằm ngửa: 64.8 ± 3.2%, tối thiểu khi ngả người 80.8 ± 2.1%, p<0.005). Ở một nửa số bệnh nhân tham gia nghiêng cứu đã hết hẳn ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ngả người. Những bệnh nhân này bị béo phì nhiều hơn và có PaO2 thấp hơn và PaCO2 cao hơn khi thức so với những người đáp ứng kém hơn hoặc không đáp ứng. Tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ ít gặp ở tư thế ngủ ngả người nhưng tổng thể chung về giấc ngủ vẫn không thay đổi.

Chi tiết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3963630

Kết luận:

Thao tác đơn giản ngủ ngả người này có thể hữu ích đối với một số người bị tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ (OSAS).

Bản toàn văn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *