.

Ảnh hưởng của việc kê cao đầu giường trên áp lực nội nhãn ở người khỏe mạnh: kê cao đầu giường và sử dụng nhiều gối.

Ngủ trên gối nêm
Ngủ trên gối nêm

Tên nghiên cứu:

Ảnh hưởng của việc kê cao đầu giường trên áp lực nội nhãn ở người khỏe mạnh: kê cao đầu giường và sử dụng nhiều gối.

Tác giả:

  1. D-Y Yeon. Khoa mắt, đại học Y – đại học Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc.
  2. Chungkwon Yoo. Khoa mắt, đại học Y – đại học Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc.
  3. Ji-Hye Park. Khoa mắt, đại học Y – đại học Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc.
  4. Yong Yeon Kim. Khoa mắt, đại học Y – đại học Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc.
  5. T-E Lee. Khoa mắt, trung tâm Y tế Samsung, trường đại học Y Sungaya Sungkyunkwan, Seoul, Hàn Quốc.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí: Eye (London, England). 2014 Nov, 28(11): 1328–1333.

Tóm tắt:

Mục tiêu: Đánh giá tác động của các phương pháp kê cao đầu giường khác nhau trên áp lực nội nhãn (IOP) ở những người trẻ khỏe mạnh.

Phương pháp: Hai mươi bốn người tình nguyện Hàn Quốc trẻ tuổi có sức khỏe bình thường đã được đưa vào nghiên cứu tiềm năng này. Các phép đó áp lực nội nhãn (IOP) đã được thực hiển ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm: ngồi, nằm ngửa không dùng gối, nằm ngửa kê nhiều gối chồng lên nhau và nâng đầu giường lên một góc 30 độ. IOP được đo bằng cách sử dụng Tonopen AVIA ở cả hai mắt sau khi đối tượng cố định ở vị trí được 10 phút. Thử nghiệm xếp hạng Wilcoxon đã được sử dụng để so sánh IOP bằng cách thay đổi phương pháp nâng cao đầu.

Kết quả: IOP trung bình của cả hai mắt khi ngồi thấp hơn so với đo tại vị trí nằm ngửa không dùng gối (P = 0.001). So với vị trí nằm ngửa không dùng gối, IOP ở vị trí nâng đầu giường một góc 30 độ là thấp hơn đáng kể (P = 0.001). Trong khi IOP trung bình khác biệt không đáng kể giữa hai vị trí nằm ngửa không dùng gối và nằm ngửa dùng nhiều gối (mắt phải, P = 0.061, mắt trái, P = 0.089).

Chi tiết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4274296/

Kết luận:

Ở những người có sức khỏe bình thường, vị trí nằm ngửa với đầu giường được kê cao có IOP thấp hơn so với nằm ngửa không dùng gối. Tuy nhiên kê nhiều gối chồng lên nhau không làm giảm IOP so với việc không dùng gối. Những phát hiện này cho thấy chỉ nâng đầu bằng việc kê nhiều gối không làm giảm được IOP khi ngủ.

Bản toàn văn: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *