.

Kê cao đầu giường để quản lý chứng tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ

hoi chung tac nghen ngung tho khi ngu

Tên nghiên cứu:

Kê cao đầu giường để quản lý chứng tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ

Tên tác giả:

  1. Margot A. Skinner, Ph.D. Đơn vị nghiên cứu Hô hấp, Trường Y Dunedin, đại học Otago, Dunedin, New Zealand.
  2. Ruth N. Kingshott, Ph.D. Đơn vị nghiên cứu Hô hấp, Trường Y Dunedin, đại học Otago, Dunedin, New Zealand.
  3. David R. Jones, B.Sc. Phòng thí nghiệm giấc ngủ Tom McKendrick, bệnh viện Dunedin, Dunedin, New Zealand.
  4. D. RobinTaylor, F.R.C.P.C. Đơn vị nghiên cứu Hô hấp, Trường Y Dunedin, đại học Otago, Dunedin, New Zealand.
  5. Sean D.R. Homan, M.Sc. Phòng thí nghiệm giấc ngủ Tom McKendrick, bệnh viện Dunedin, Dunedin, New Zealand.

Được đăng trên tạp chí: Sleep and Breathing. volume 8, number 4, 2004.

Tóm tắt:

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của tư thế kê cao đầu giường trong quản lý chứng tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ (OSAS).

Phương pháp: Mười bốn đối tượng có OSAS mức độ vừa phải (chỉ số tắc nghẽn – ngưng thở [AHI] 10 đến 60/h), đã được đưa vào một cuộc nghiên cứu chéo ngẫu nhiên. Một chiếc gối nâng cao được đầu và thân trên (SHEP) được so sánh với liệu pháp thở dương liên tục qua mũi (nCPAP). Thành công điều trị được định nghĩa là AHI <hoặc = 10/h và thành công một phần là 10 < AHI <16/h.

Kết quả: Bốn đối tượng đã đạt được thành công điều trị với SHEP và ba thành công đạt được một phần, bảy đối tượng còn lại là thất bại điều trị. Ngược lại, thành công đạt được với nCPAP trong 12 đối tượng, một chủ đề đạt được thành công một phần và một là một thất bại điều trị. Với SHEP, AHI trung bình giảm từ 27 +/- 12 / h xuống 21 +/- 17 / h. Với nCPAP, AHI trung bình là 5 +/- 3 / h; (P = 0,008 cho sự khác biệt giữa các phương pháp điều trị). Mặc dù có giá trị dao động lớn, những dữ liệu này cung cấp bằng chứng rằng tư thế kê cao đầu giường trong thời gian ngủ rất hữu ích trong việc quản lý OSA ở một số cá nhân.

Chi tiết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15611894

Kết luận:

kết quả hỗ trợ việc sử dụng phương pháp kê cao đầu giường khi ngủ là ưu tiên thứ 2 khi điều trị OSAS.

Bản toàn văn: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *