.

Category Archives: Bằng chứng khoa học

Các nghiên cứu khoa học này đều được thực hiện tại các nước phương Tây, viết bằng tiếng Anh và đăng trên các tạp chí khoa học uy tín, các bạn có thể xem chi tiết tại bản toàn văn ở cuối mỗi nghiên cứu.